Moeliker & Platteeuw Advocaten

Moeliker & Platteeuw Advocaten verleent gespecialiseerde diensten aan grote, middelgrote en kleine ondernemingen, overheden en particulieren.
De tijd dat een advocaat op alle rechtsgebieden thuis was (of dacht te zijn) ligt ver achter ons. Onze maatschappij is in de loop der jaren veel complexer geworden en dat geldt ook voor de uitdagingen waar ondernemers, instellingen en particulieren mee worden geconfronteerd. Moeliker & Platteeuw Advocaten richt zich om die reden op een beperkt aantal rechtsgebieden. Onze overtuiging is dat het alleen dan mogelijk is om kennis en ervaring op die gebieden op peil te houden en om onze opdrachtgevers adequaat bij te staan. Moeliker & Platteeuw Advocaten streeft altijd naar een praktische oplossing. Als het nodig is, wordt voor onze opdrachtgevers geprocedeerd bij rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, bij de Raad van State of bij gespecialiseerde instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. U mag van ons kwalitatief uitstekende dienstverlening verwachten op de rechtsgebieden waarop wij ons richten.
Meer informatie

praktijkgebieden

Moeliker & Platteeuw Advocaten richt zich hoofdzakelijk op het arbeidsrecht, het (ruimtelijk) bestuursrecht, het onderwijsrecht, het insolventierecht, het vennootschaps- en ondernemingsrecht, het verbintenissen- en goederenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het bouwrecht, de incassopraktijk en de (civiele) procespraktijk.
Bekijk de praktijkgebieden