Arbitrageprocedures

Arbitrageprocedures

U kunt overeenkomen om eventuele geschillen voor te leggen aan een andere rechter dan de overheidsrechter. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw of het Nederlands Arbitrage Instituut. Daarnaast bestaan er (vele) andere, ook internationale, arbitrage instituten. Partijen kunnen ook overeenkomen dat hun geschil wordt beslecht door arbiters, die zij zelf of derden benoemen. Ons kantoor heeft zowel ervaring in het bijstaan van partijen in arbitrageprocedures als het optreden als arbiter in dergelijke procedures.

 

Binnen ons kantoor houden Rini Moeliker en Jan Arie Platteeuw zich bezig met arbitrageprocedures. Rini Moeliker treedt daarnaast regelmatig als arbiter op.