Mr. K.M. (Rini) Moeliker

T 0118-501010

M 06-10986532

E moeliker@mpadvocaten.nl

Rini Moeliker (Zaamslag, 1962) is geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. In 1980 verliet hij zijn geboortegrond om rechten te gaan studeren. Eind 1985 is hij civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Op 29 januari 1986 werd hij beëdigd als advocaat in Middelburg. Gaandeweg heeft hij een praktijk opgebouwd die zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk is georiënteerd.

 

Een belangrijk deel van zijn praktijk betreft geschillen tussen particulieren/bedrijven en de overheid, in het bijzonder wat betreft bouw- en bestemmingsplannen, diverse soorten vergunningen, schadevergoeding/nadeelcompensatie, etc. Verder houdt hij zich bezig met de behandeling van zakelijke geschillen tussen bedrijven en hun afnemers en tussen bedrijven onderling. Indien nodig voert hij daarover procedures bij de gewone civiele rechter of bij gespecialiseerde arbitragecolleges.Rini Moeliker treedt daarnaast op verzoek ook zelf regelmatig op als arbiter in zakelijke geschillen tussen ondernemers.

 

Hij is lid van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Zeeland. Verder is hij actief als bestuurder op kerkelijk gebied in zijn woonplaats Middelburg. 

 

Rini Moeliker is ingeschreven in het Rechtsgebiedenregister met de praktijkgebieden omgevingsrecht en algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aandachtsgebieden

Lidmaatschappen

Terug naar het overzicht