Bouwrecht

Bouwrecht

Bij complexe bouwzaken is een geschil tussen aannemer en opdrachtgever gauw geboren. Vaak blijft het ook niet bij één geschilpunt. Niet zelden komt het voor dat door partijen ingeschakelde deskundigen elkaar tegenspreken. Wij beschouwen het als een voorrecht om zowel aannemers als opdrachtgevers tot onze opdrachtgevers te mogen rekenen. Dat geeft ons de mogelijkheid om geschillen van meerdere kanten te bekijken. Wij hebben ruime ervaring in het behandelen van geschillen rondom opleveringen, gebreken, vertragingsschadeclaims, contractuele boetes, enzovoorts.

 

Binnen ons kantoor houden Rini Moeliker en Jan Arie Platteeuw zich bezig met het bouwrecht.