Insolventierecht

Insolventierecht

Ondernemingen kunnen om allerlei redenen in financiële problemen geraken. Wij kunnen ondersteuning bieden in het kader van een reorganisatie, sanering, gericht op het voorkomen van het faillissement. Als een faillissement of surséance van betaling onvermijdelijk blijkt te zijn kunnen wij ondernemers helpen zich daarop voor te bereiden. Daarnaast staan wij leveranciers bij in de periode  voorafgaand aan en bij de afwikkeling van een surseance van betaling of een faillissement. Wij hebben verder ruime ervaring in het optreden als curator en bewindvoerder. Jan Arie Platteeuw wordt door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant regelmatig tot curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling aangesteld.

 

Binnen ons kantoor houdt Jan Arie Platteeuw zich bezig met het insolventierecht en daaraan gerelateerde onderwerpen.