Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht

Bij het realiseren van projecten komt het regelmatig voor dat de overheid gebouwen en terreinen van bedrijven en/of particulieren wil onteigenen. Dat is een ingewikkeld proces, waarbij in beginsel aanspraak bestaat op een volledige schadeloosstelling. Uitgangspunt is om te komen tot een minnelijke regeling met de overheid. Als dat echter niet lukt, dan schromen wij er niet voor uw belangen in een procedure met vasthoudendheid te behartigen met het oog op het bereiken van een optimaal resultaat.

 

Binnen ons kantoor houdt Jan Arie Platteeuw zich bezig met de onteigeningspraktijk.