Procespraktijk

Procespraktijk

Vanouds wordt een advocaat gezien als iemand die, gekleed in toga, meer in dan buiten de rechtszaal verblijft. Dat beeld moet worden bijgesteld. In de huidige tijd is een advocaat iemand die in het belang van zijn opdrachtgevers juist probeert om te voorkomen dat geprocedeerd moet worden. Het voeren van gerechtelijke procedures is nu eenmaal een kostbare en tijdrovende aangelegenheid geworden. Er zijn voorbeelden te over van procedures die soms wel vijf jaren of nog langer geduurd hebben. Ook Moeliker & Platteeuw Advocaten ziet het voeren van een gerechtelijke procedure als een uiterste redmiddel. Blijkt echter eenmaal dat een procedure onvermijdelijk is, dan proberen wij deze met onze deskundigheid en ervaring voor onze opdrachtgevers tot een zo goed en spoedig mogelijk einde te brengen. Wij zijn in staat om procedures te voeren bij alle Nederlandse rechtbank en gerechtshoven en bij diverse gespecialiseerde arbitrage-instituten.

 

Binnen ons kantoor houden Rini Moeliker en Jan Arie Platteeuw zich bezig met de civiele procespraktijk.