Bestuursrecht

Bestuursrecht

Steeds maar weer blijkt dat het voor ‘de overheid’ niet eenvoudig is om de ‘juiste’ besluiten te nemen. De wetgeving wordt steeds ingewikkelder en allerlei verschillende belangen strijden om voorrang, of het nu gaat om ruimtelijke ordening, om het milieu, om verschillende soorten uitkeringen of belastingen, enzovoorts. Bestuursorganen zoals gemeenten, provincies en belastingdienst hebben vaak ook zo hun eigen belangen. Het bestuursprocesrecht is er bovendien de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden en kent vele valkuilen. Een ieder kan zo maar opeens geconfronteerd worden met conflicten rondom omgevingsvergunningen, dwangsommen, bestuurlijke boetes, bestemmingsplannen, planschadevergoedingen, enzovoorts..

 

Binnen ons kantoor houdt Rini Moeliker zich bezig met het (onder meer ook ruimtelijk) bestuursrecht en het bestuursprocesrecht.