Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Omdat wij nu eens werkgevers bijstaan en dan weer werknemers hebben wij de mogelijkheden om elke individuele zaak van ‘alle’ kanten te bekijken. De ervaring leert dat een dergelijke brede kennis in heel veel gevallen helpt om te komen tot een voor onze opdrachtgever gunstige uitkomst, hetzij via onderhandelingen, hetzij via de rechter. Vaak blijkt dat met een schikking een beter en sneller resultaat bereikt kan worden dan met het voeren van procedures die soms lang kunnen duren. Voor alle geschillen die zich in het kader van het arbeidsrecht kunnen voordoen (ontslag, ontbinding, disfunctioneren, ziekte, reïntegratie, concurrentie- en/of relatiebedingen, enzovoorts) kunt u bij ons terecht.

 

Binnen ons kantoor houdt Jan Arie Platteeuw zich bezig met het arbeidsrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen.